Dans la salle des 10000 (万 wan) pas de la Gare de Tianjin.

Hall_gare_de_Tianjin

Jin_tj